почистване на септична яма

БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ

Септичните ями са най-старите пречиствателни съоръжения, използвани и до днес. В тях протичат процесите на утаяване и изгниване на известна степен от органичните отпадъци. Съдържанието в ямата не се размесва специално, а само от турболенцията предизвикана от входящия поток. Утайките престояват под водата от 6 до 12 месеца, като през този период практически не се получава размесване, а само се създават условия за започване на кисела ферментация.
Процесът е анаеробно разграждане на органичните вещества. При киселата ферментация утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделят неприятни миризми. При пр

Биоензимни препарати за септични ями и външни тоалетни

Биоензимни препарати за септични ями и външни тоалетни

оцеса се отделят и газове, които увличат на повърхността полуизгнилите частици, където се натрупват като не изгнила кора със значителна дебелина /50 см./. Проблемите започват най много след второто изпомпване, когато почвата намалее хидравличната си пропускливост и съществува опастност от препълване на септичната яма.

ПРОБЛЕМИТЕ

– Запушване на отходната тръба

– Преливане на пяна извън шахтата

– Събиране на много утайки на дъното, пяна на повърхността и намаляване на полезния обем на ямата, което е предпоставка за по-често обслужване от септичен камион и разход на пари.

РЕШЕНИЕТО

Предлагаме продукти, основани на уникална биотехнология, която използва живи микроорганизми /непатогенни бактерии/ за разграждане на органичните отпадъци. Приложима е за третиране на септични ями, селски тоалетни, утайници, пречиствателни станции, къмпинг тоалетни и др. Микроорганизмите се намират в неактивно прахообразно състояние или под формата на хапчета. След активиране в хладка вода и изсипани в септичните ями, те създават колония от бактерии, които се развиват и използват за храна органичните отпадъци, натрупани в септичните съоръжения.

ПОЛЗАТА ОТ ТРЕТИРАНЕТО С БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

– Намалява пяната на повърхността на септичната яма с над 85%.

– Намалява утайката на дъното с над 80%.

– Увеличава полезния обем на ямата, съкращава изпомпванията като пести пари.

– Над 15% от тоалетната хартия се разгражда през първите 48 часа.

– Премахва миризмите, ускорява процеса на разграждане на органичните отпадъци, възстановява хидравличната пропускливост на почвата.

– 100% безвреден екологичен продукт.

ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

КЪМ МАГАЗИНА

БИО – МАКС 3113 – Препарат за еднообемни септични ями – 400 гр.

Уникална биотехнология използваща живи микроорганизми за разграждане на органични отпадъци без отделяне на миризми. Биологичен и екологичен продукт за третиране на еднообемни септични ями.
Прочети повече.

 


БИО- ТОП 2000 – Препарат за не- по стари от шест месеца септични ями с обем до 5 м³

Разгражда до въглероден двуокис и вода постъпващите органични отпадъци в септичната яма. Селекция от микроорганизми, ензими, компоненти на растежа, които ускоряват процесите на биологична деградация на органичните отпадъци. Прочети повече.

 


Био Макс 3112 Препарат за пречиствателни станции

Бионзимен препарат за първоначално зареждане с аеробни бактерии на пречиствателни станции . Прочети повече.

 

 


SUKA AGRI -Препарат за компостиране

http://unitcomfort.com/wp-content/uploads/2016/01/78c641c6.jpg

Бионзимен препарат за поддържащо третиране на пречиствателни станции. Предназначен за съоръжения с по- голям капацитет и недостатъчен приток на органичен материал. Прочети повече.


Free WordPress Themes
WordPress Themes