почистване на септична яма

БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ

Септичните ями са най-старите пречиствателни съоръжения, използвани и до днес. В тях протичат процесите на утаяване и изгниване на известна степен от органичните отпадъци. Съдържанието в ямата не се размесва специално, а само от турболенцията предизвикана от входящия поток. Утайките престояват под водата от 6 до 12 месеца, като през този период практически не се получава размесване, а само се създават условия за започване на кисела ферментация.
Процесът е анаеробно разграждане на органичните вещества. При киселата ферментация утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделят неприятни миризми. При пр

Биоензимни препарати за септични ями

Биоензимни препарати за септични ями

оцеса се отделят и газове, които увличат на повърхността полуизгнилите частици, където се натрупват като не изгнила кора със значителна дебелина /50 см./. Проблемите започват най много след второто изпомпване, когато почвата намалее хидравличната си пропускливост и съществува опастност от препълване на септичната яма.

ПРОБЛЕМИТЕ

– Запушване на отходната тръба

– Преливане на пяна извън шахтата

– Събиране на много утайки на дъното, пяна на повърхността и намаляване на полезния обем на ямата, което е предпоставка за по-често обслужване от септичен камион и разход на пари.

РЕШЕНИЕТО

Предлагаме продукти, основани на уникална биотехнология, която използва живи микроорганизми /непатогенни бактерии/ за разграждане на органичните отпадъци. Приложима е за третиране на септични ями, селски тоалетни, утайници, пречиствателни станции, къмпинг тоалетни и др. Микроорганизмите се намират в неактивно прахообразно състояние или под формата на хапчета. След активиране в хладка вода и изсипани в септичните ями, те създават колония от бактерии, които се развиват и използват за храна органичните отпадъци, натрупани в септичните съоръжения.

ПОЛЗАТА ОТ ТРЕТИРАНЕТО С БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

– Намалява пяната на повърхността на септичната яма с над 85%.

– Намалява утайката на дъното с над 80%.

– Увеличава полезния обем на ямата, съкращава изпомпванията като пести пари.

– Над 15% от тоалетната хартия се разгражда през първите 48 часа.

– Премахва миризмите, ускорява процеса на разграждане на органичните отпадъци, възстановява хидравличната пропускливост на почвата.

– 100% безвреден екологичен продукт.

ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

КЪМ МАГАЗИНА

БИО – МАКС 3113 – Препарат за еднообемни септични ями – 400 гр.

Уникална биотехнология използваща живи микроорганизми за разграждане на органични отпадъци без отделяне на миризми. Биологичен и екологичен продукт за третиране на еднообемни септични ями.
Прочети повече.

 


БИО- ТОП 2000 – Препарат за не- по стари от шест месеца септични ями с обем до 5 м³

Разгражда до въглероден двуокис и вода постъпващите органични отпадъци в септичната яма. Селекция от микроорганизми, ензими, компоненти на растежа, които ускоряват процесите на биологична деградация на органичните отпадъци. Прочети повече.

 


БИО ТОП 200 Турбо – Препарат за по – стари от 6 месеца септични ями.

Препаратът БИО-ТОП-2000 Турбо, е препарат с по-висока ензимна активност и по-голямо бактериално число /бактериален титър/, в сравнение с БИО-ТОП-2000. Служи за ускоряване на процесите на биологична деградация на органичните отпадъци в септичните ями. Прочети повече.

 

Био Макс 3112 Препарат за пречиствателни станции

Бионзимен препарат за първоначално зареждане с аеробни бактерии на пречиствателни станции . Прочети повече.

 

 

 

 


SUKA AGRI -Препарат за компостиране

http://unitcomfort.com/wp-content/uploads/2016/01/78c641c6.jpg

Бионзимен препарат за поддържащо третиране на пречиствателни станции. Предназначен за съоръжения с по- голям капацитет и недостатъчен приток на органичен материал. Прочети повече.


WordPress主题
WordPress Themes