SUKAClean-GR/C, е мощна комбинация от ензими и бактерии, създадени за разграПрепарат за разграждане на мазниниждане на мазнините в канализационните системи. Разгражда постъпващите растителни и животински мазнини, преди  заустване на производствените отпадъчни води, които не отговарят на нормите за максимално допустими концентрации на вещества. Прахообразен препарат /спори/ съдържащ микроорганизми и ензими.
Живеят и се размножават използвайки за храна мазнините и органичните отпадъци постъпили в съоръженията. Всяка една бактерия използва храна толкова, колкото е теглото И. Подходящ за разграждането на мазнини от отпадъчните води на производствени предприятия, кланници, фабрики за производство на растителни мазнини, както и от кухните на ресторанти, столове, закусвални, обекти за бързо хранене и др. Подходящ за поддръжка на промишлени мазниноуловители, мазниноуловители за монтаж под мивка и други съоръжения от този тип. SUKAClean-GR/C е прахообразен препарат с който се препоръчва и за третиране и вътрешно канализационни системи, преди постъпване на отпадъчните води в  мазниноуловителите за да не се предизвика пряко запушване на тръбите.

Цена: 88,90 лв.

 

1


Free WordPress Themes
WordPress Themes