SUKAClean-GR/C, е мощна комбинация от ензими и бактерии, предлагани на пазара за разграПрепарат за разграждане на мазниниждане на мазнини в канализационни системи на урбанизирани територии, където не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, които не отговарят на нормите за максимално допустими концентрации на вещества съгласно Наредба № 7 от 2000 г.

Прахообразен препарат /спори/ съдържащ микроорганизми и ензими.
Живеят и се размножават използвайки за храна мазнините и органичните отпадъци. Всяка една бактерия използва храна толкова, колкото е теглото И.

Отпадъчните води от кухните на ресторанти, столове и др. се присъединяват в канализационната мрежа след преминаване през мазниноуловители SUKAClean-GR/C е препарата с който трябва да се третира мазниноуловителите за да не се предизвика запушване или др. проблеми с канализацията.

Цена: 88,90 лв.

 

1


WordPress主题
WordPress Themes