Енергия от приливите и отливите

7 април, 2014, 2 866 прочетена

Приливите и отливите представляват периодично покачване и спадане на морското ниво. Това явление е факт поради привличането, което Луната основно оказва на водната маса. Приливите и отливите са с различно количество вода на различни места от Световния океан. В днешно време науката е достатъчно развита, за да се знае с точност кога и къде ще се наблюдава явлението. Този факт дава възможност да се развиват методи за използването на явлението като възобновяем източник на енергия. Движението на водата при приливите и отливите може да бъде използвано енергия от приливите и отливитеза производство на алтернативна енергия. Тази енергия е неизчерпаема на практика и в същото време е екологично чиста.
Величината за количеството на енергията е правопропорционално на големината на приливната вълна. Амплитудата на прилива, която е необходима за производство на енергия е минимум 4 метра. Водата при прилив се събира в големи резервоари. При напълване на резервоара за вода, той се затваря. Когато има отлив водата се изпуска. По време на прилив силният поток вода задвижва турбината, а тя съответно генератора, който произвежда електрическа енергия.
Енергията от приливите и отливите е неизчерпаема и екологично чиста, но изисква сериозна инвестиция за изграждане на приливна електроцентрала. Технологията и изисква да бъдат направени връзки с електропреносната мрежа. Също така приливите и отливите не са постоянно случващо се явление, те възникват на определен период от време. Вероятно това са причините, поради които приливната енергия все още не се оползотворява максимално. Въпреки това, според редица научни доклади приливната енергия има голям потенциал да се развие успешно в света на алтернативните възобновяеми източници.
Електроцентрали за производство на електрическа енергия от приливите и отливите са изградени и работят в развитите държави, където се наблюдава явлението, а именно в Южна Корея, Германия, Русия, Норвегия, Китай, Канада. Най-голямата в света електроцентрала за приливна енергия се намира в Южна Корея и се очаква от производство на такава енергия да спести около 860 хиляди барела петрол.

Очакваме вашите коментари

WordPress Themes