ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ EКO 6

пречиствателна станция ЕКО 6

Устройство на пречиствателна станция EКO 6

    Пречиствателна станция ЕКО 6 е гравитачна система и е изключително подходяща за обекти с максимална натовареност до 6 жители. Работи на принципа на скачените съдове, при което количеството на входяща отпадъчна вода е равно на количеството изходяща пречистена вода. Това е подобрен модел на повечето пречиствателни станции предлагани в България. Системите на пречиствателна станция ЕКО 6 са инсталирана в уребрен резервоар от полиетилен с ниска плътност, предназначен за подземен монтаж. Разделен е на три камери като в първата камера гравитачно  постъпват отпадните води от сградата. Там се извършва и процеса седиментация, където неразтворимите вещества се утаяват на дъното на камерата, а мазнините изплуват на повърхността. От долната част първа камера водите постъпват във втора камера където са монтирани аераторите които подават миниатюрни балончета въздух, необходими за биологичните процеси за пречистване на водата. За развитието на бактериите е необходимо достатъчно кислород и храна /хранителни отпадъци и фекална вода постъпващи от първа камера/. От втора камера /аераторно отделение/ богатата на активна кал вода постъпва в трета камера /сепараторно отделение/. Там се извършва процеса на утаяване на бактерията, и чистата вода напуска това отделение от тръба в горната част на системата. Предимство на нашата гравитачна система е прехвърлянето на активната утайка от трета в първа камера и липсата на „мъртва зона“ в първа камера в сравнение с други съоръжения от този клас.  Цялата система за пречистване на водата се захранва от компресор с мощност 80W, който работи около 10 часа на ден в зависимост от режима зададен на съоръжението. Третираната вода може свободно да се заусти в нефункциониращи вече септични ями, дренажни системи или водни приемници от 2 категория. Най- добрите пречиствателни станции за къщи в своя клас на добри цени.

Пречиствателна станция ЕКО 6 притежава знак за качество СЕ и отговаря на всички екологични критерии и изисквания на законодателството на ЕС, за което притежава  всички необходими сертификати!!

Технически параметри на пречиствателна станция ЕКО 6

Пречиствателна станция модел ЕКО 6

1. Модел: ЕКO 6   за подземен монтаж

2. Капацитет: До 6 еквивалентни жители
3. Обем: Един съд с вместимост 3000 л.
4. Размери: диаметър в горната част 1700 мм.; височина 2300 мм.; диаметър в долната част 1200 мм.
5. Електронен модул за управление с 9 програми, в зависимост от режима и интензивността на работа
6. Мощност на компресора 80 w.
7. Продължителност на работа на компресора – 9,3 ÷ 11 часа на денонощие

Системата е проектирана за максимален капацитет на пречистване от 100 до 150 литра/ден на човек. Пречиствателната станция може да поеме пречистването на отпадъчните води от 8 и дори 10 еквивалентни жители, но за кратък период (2-4 дни).

Предимства на пречиствателна станция ЕКО 6

  • Изцяло аеробна пречиствателна станция с отворена първа камера в сравнение с други пречиствателни станции предлагани на нашия пазар.
  • Отличава се с уникалните си технологични и производствени иновации.
  • Постига много добри екологични резултати при голяма надеждност, икономичност и лесно опериране от Вас потребителите.
  • Разработена на база 10 годишен опит на развитието на този модел.
  • Надеждна и с дълъг живот,  корпус изработен от полиетилен, няма движещи се части.
  • Функционира на принципа на естествените природни процеси.
  • Работи без шум и миризма.
  • Не се нуждае от зареждане с прахове, спори или всякакви изкуствени активатори.
  • Практически вечен корпус от цялостна полиетиленова отливка.

Инсталиране:

1. Полагане в изкопа.
2. Свързване с отходната канализация и с тръбата отвеждаща чистата вода.
3. Зариване и пълнене на станцията с вода.
4. Включване към електрическата  мрежа и настройки на режима подходящ за Вашия обект.

РЕЖИМ № ПОЯСНЕНИЕ – ОПИСАНИЕ
1 За 2 човека
2 От 2 до 3 човека (постоянно живеещи)
3 От 3 до 4 човека (постоянно живеещи)
4 От 5 до 6 човека (постоянно живеещи)
5 От 7 до 8 гости (временно живеещи – максимум 1 ден)
6 От 8 до 9 гости (временно живеещи – максимум 1 ден)
7 От 7 до 8 гости за повече от 3 дни
8 Когато 15 дена в къщата няма никой в къщата
9 Когато 1 месец в къщата няма никой
Когато системата не работи и навън е > 0˚С Пречиствателната станция може да се изключи и след това да се включи в режим 3
Когато системата не работи и навън < 0˚С Пречиствателната станция се включва в режим 9
При ползване от 2 човека само в събота и неделя се включва в режим 1. Преди да си тръгнат за следващите 5 дни се избира режим 8

 

 

 

ЧЕРТЕЖИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ


Free WordPress Themes
WordPress Themes