СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

УПОТРЕБА

   Септични резервоари като съоръжения са произведени от полиетилен с ниска плътност, изградени с технологията на ротационното леене. Изключително здрави те са проектирани да устояват на земните натоварвания за дълъг период от време. Заводи „РОТО“ гарантират 50 години безпроблемна работа на съоръжението, при практически вечен материал. Предназначени са за битови отпадъчни и фекални  води. Използват се при липса на отходна канализация до сградата /жилища, вили, офиси, търговски и производствени сгради/. Те са предпочитани съоръжения за обекти с малка посещаемост /сезонни/ или за по- малък брой жители. В септичните резервоари се извършва процеса на седиментация и анаеробно /безкислородно/ пречистване на отпадъчните води. Монтират се изключително бързо като спестяват време и средства в сравнение с традиционната бетонова изгребна септична яма. Инсталират се едно-камерни, дву-камерни или с три камери, така че отпадъчните води да се пречистват от грубите отпадъци и да постъпват в другата камера предимно течностите от водите. Септичните резервоари се почистват през ревизионния отвор. Ревизионната шахта е регулируема според терена. Размерът на диаметъра на входа ще бъде направен според Вашата необходимост-  110, 160, 200 мм. В зависимост от обема на съоръжението се проектират и с ревизионна шахта Ø 600

Еднокамерни и двукамерни септични резервоари

СЪВЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

• месечни проверки на нивата на фекални води.
• Третирайте постъпващите органични отпадъци с биоензимни препарати.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА  НА СЕПТИЧЕН РЕЗЕРВОАР

  Обема на септичния резервоар който е необходим Вие сами можете да го определите, според месечното ви потребление на вода на човек. Европейските стандарти са 150 литра на ден на човек. Препоръчителния обем за  септичен резервоар на тричленно семейство е 12 м³  .
Предлаганите от „Юнит Комфорт“ Варна септични резервоари са:
• еднокамерни
• двукамерни
• трикамерни
Септичните резервоари са предназначени за заравяне в земята и не налагат укрепване на изкопа с бетон,  при стриктно спазване инструкцията за монтаж. Изтегли „Инструкция за вкопаване“

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВКОПАВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР
ЧЕРТЕЖИ НА РЕЗЕРВОАРИ


Free WordPress Theme
WordPress Themes