Препарат за компост Био КомпостГрадина.


Описание на процеса на компостиране:

Компостирането в природата се извършва благодарение на микроорганизми, действащи в естествена аеробна среда. Това са различни видове бактерии, гъбички, актиномицети, водорасли, протозои, които присъстват естествено в органичната зелена маса, и в част от битовите отпадъци. Те могат да се добавят изкуствено с препарат за компост, за да се ускори процесът на разграждане на излищната органична маса

Получения компост, може естествено да се използва за наторяване на цветя, растения, овошки. Този процес при естествените условия в природата се извършва за около 4 месеца.

Препарат за компост

Препарат за компост

Био Компостградина е препарат за компост, който ускоряване процеса на разграждане на излищната органична зелена маса, като свежда процеса до 2 месеца. Натурален концентриран препарат съдържащ селекция от микробиологични култури и ензими които се зараждат при процеса на гниене в органичната зелена маса предназначена за компостиране. Подобряват разграждането на растителни отпадъци, целулозата и лигнина, отпадъци от кухни /хляб, пакетчета от чай, черупки от яйца, растителни хранителни отпадъци/. Ефективно обработва трева, листа, дървесни стърготини и всички градински и биологични отпадъци.

Предназначение: Ускорява разграждането на растителни   отпадъци; жив плет, храсти, изрезки, паднали листа, плевели, окосена трева, цветя, зеленчуци и плодове, черупки от яйца, пакетчета от чай и др. Превръща разградената органичана маса в биокомпост.

Дозиране: 100 гр. от препарат Био Компост градина за органична маса до 5 м³

Цвят: Светлобежов концентриран прах.

Инструкция за употреба:

Необходимото количество от препарата Био Компост градина се активира в пластмасова кофа с 10 литра хладка нехлорирана вода /25-30˚С/. Така подготвения разтвор, разбъркайте с пластмасова или дървена бъркалка, в продължение на 30 мин. и напръскайте компостиращия материал.

Не използвайте метален съд и бъркалка при подготовката на разтвора!!

Безопастност:

Избягвайте контакт с очите и отворени рани. Да не се вдишва. Не поемайте през устата! Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа. Да се пази от деца! При алергична реакция посетете лекар.

ЦЕНА: 29,80 лв.

препарат за компост


mugen 2d fighting games
WordPress Themes