Препарат за оборски тор

Разграждане оборски тор

ОПИСАНИЕ:

“БИО ФЕРМ” е концентриран биоензимен препарат, предназначен за третиране и поддръжка на депа и торища за съхранение на оборска животинска тор. Ускорява процеса на биоразграждане на животинските отпадъци. Прахообразен Био препарат, които съдържа широка гама от естествени безопастни микроорганизми, които са способни да ефективно да разградят органичната животинска маса. Препарата за оборски тор има способността да произвеждат биологично активни вещества. Получените вещества спомагат за процеса на биоразграждане на излищната оборска тор.

ОПАКОВКА: 500 гр. активен Био препарат за оборски тор

ВИД И ЦВЯТ НА ПРЕПАРАТА : Бежов прах

ДОЗИРОВКА:

ДЕПА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОБОРСКА ТОР

Първоначално дозиране:
Първите 5 дни –  100 гр. от препарат за / m3 / на ден.
Поддържащо трериране:
след първите 5 дни – 80 гр. от препарата / м3 / на седмица.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Изсипете необходимото количество от препарат БИО ФЕРМ в 5-6 литра в хладка нехлорирана вода. Изчакайте 20 мин. да се разтвори препарата и напръскайте купчината с оборски тор. Не използвайте метални съдове и предмети при подготовката на разтвора.

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

БИО ФЕРМ е предназначен за третиране на излищната оборска тор натрупана в депа, торища, помещения за животни.

Решение на проблемите с натрупаната маса

  • Предотратява образуването на кора върху натрупаната тор
  • Подобрява анаеробните условия за разграждането на органичната тор
  • Контролира отделянето на опасни газове
  • Предотвратява отделянето на миризми
  • Контролира мухите
  • Домашните животни живеят в по- добри условия

ПРЕПОРЪКА:

За оптимален ефект спазвайте препоръката за дозиране на препарат БИО ФЕРМ. Редовната употреба на препарата намалява излищната натрупана  оборска тор.

БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ УПОТРЕБА:

Избягвайте контакт с очите. Да не се вдишва! Не поемайте през устата! Измивайте ръцете обилно с топла вода и сапун след работа. Да се пази от деца! При алергична реакция, посетете лекар. 

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ: 24 месеца от дата производство. Съхранение на сухо при температура до 30˚С

 РАЗГЛЕДАЙТЕ ДРУГИ БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

Био ферм


Premium WordPress Themes
WordPress Themes