Земята нашия дом

20 септември, 2013, 2 721 прочетена

земята- нашия домЗемята  нашия дом

Водата, въздуха, земята… толкова обичайни неща, от които имаме жизнена нужда и, които така лекомислено разхищаваме и замърсяваме. Последиците от това? Ако не се вземат мерки навреме – ужасяващи.

Помислете за най-лекия вариант – неудобството, когато поради авария спират водоподаването към домът ви. Не може да се изкъпете, изперете, да пиете. Представете си, че това продължава дълго и не се знае до кога!

Това не е сценарий от бъдещето, а реалността за някои населени места. Дори не става въпрос за страните от Третия свят, а за такива, които се намират в родината ни, в България!
Колкото повече напредваме технологично и стъпваме на слабо познати планети, толкова повече се отдалечаваме от нашата родна. Изхабяваме ресурсите й, без да полагаме никаква грижа да възстановим тези, които можем.

Познаваме изключително малко за състава на земните недра, но тези, които вече сме опознали и знаем какви облаги ни предлагат, ползваме без да се замисляме какво причиняваме на природата.

Отпадните продукти „случайно” се изливат в питейната ни вода или пък във водните басейни, които съставляват нашите курортни атракции. Ако мислите, че вие сте сам и едва ли може да промените нещо, замислете се, че и други хора се чувстват по този начин. Разбира се, поставянето на една пречиствателна станция някъде в България няма да реши глобалният проблем със замърсяването на водите, но е сигурна крачка към това.
Удовлетворението, че помагате по някакъв начин на природата, която ни дава живот, е огромно и несравнимо с нищо друго.

В световен мащаб отдавна се сигнализира за тревожното състояние на озоновия слой или за неприемливото разхищение на електроенергия. Не е случайно и подемането на кампании срещу това и произвеждането на енергоспестяващи крушки.

За да бъдете информирани как може да спомогнете за по-добрият си живот в бъдеще, за живота на децата и внуците ви, предлагаме ви да следите нашият информационен блог, в който ще публикуваме интересни статии в областта.

Очакваме вашите коментари

Free WordPress Themes