Уважаеми клиенти и партньори от тази страница можете да изтеглите чертежи на част от предлаганите от нас пречиствателни станции и резервоари. При необходимост ще Ви изпратим и чертежи на други съоръжения. Файловете са с разширение PDF.

ЧЕРТЕЖИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ НА ЗАВОД ROTO

Чертеж Пречиствателна станция 4-6 жители модел ЕКО 6

Чертеж Пречиствателна станция за 4 жители Пречиствателна станция модел ЕКО 6

Чертеж Пречиствателна станция за 6 жители

Чертеж Пречиствателна станция за 8 жители 

Чертеж Пречиствателна станция за 12 жители

Чертеж Пречиствателна станция за 16 жители

За чертеж на следващи по капацитет пречиствателни станции направете
искане от формата за контакти

ЧЕРТЕЖИ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ                                                                                                          чертеж резервоар

Чертеж резервоар 3 500 л.

Чертеж резервоар 5 000 л.

Чертеж резервоар 6 000 л.

Чертеж резервоар 8 000 л.

Чертеж резервоар 12 000 л.

Чертеж резервоар 20 000 л.

Чертеж резервоар 30 000 л.

Чертеж резервоар 40 000 л.

Чертеж резервоар 50 000 л.

 

ЧЕРТЕЖИ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАДЗЕМЕН МОНТАЖ

Чертеж резервоар 3 500 л.

Чертеж на резервоар 10 000 л.


Weboy
WordPress Themes