Раждането на едно дърво

10 юли, 2014, 2 356 прочетена

За израстването на едно дърво са нужни години, докато за неговото унижощаване са необходими едва няколко минути. Съществуват дървета, които са на стотици години, но въпреки това са запазили своята свежест и зеленина. Единственото, което може да ги унижощи за съжаление в повечето случай е човешката немарливост и липсата на загриженост към природата. Нужни са години, докато стълбото на дървото укрепне. За 8 месеца семето, което е попаднало в почвата, покълва и пониква. Пропуквайки обвивката си, семето покълва и излиза над земната повърхност. Започва дълъг процРаждането на едно дървоес за укрепване на коренната система на дървото и неговия растеж. В продължение на няколко години стълбото укрепва и дървото израства на височина. То всмуква от почвата нужните за неговия растеж и развитие ценни хранителни вещества. Няколко месеца след като семето попадне в почвата, то пониква. Нужните за растежа си ценни вещества дървото получава от почвата, всмуквайки ги благодарение на коренната си система, която се развива и укрепва се в продължение на години. Хранителните вещества и минерали, които дървото всмуква с корените си от почвата, достигат да стъблото му. Те спомагат не само укрепването на коренната система, стъблото, но и за увеличаването на листната маса.
Същевременно растението извършва обмен на цени вещества с почвата. Дървото не само получава всичко, необходимо за растежа си от почвата, но й я обогатява с изключително ценни вещества, които я предпазват от ерозия.
Всяко дърво участват и в друг важен процес. То намалява въглеродния диоксид в атмосферата, обогатявайки въздуха с кислород. Неслучайно ги наричат белите дробове на планетата. Дърветата всмукват вредните изпарения и газове, отделяни в атмосферата в резултат от човешка дейност, чрез която ежеминутното изхвърляме вредни газове. Това се случва всеки път, когато запалим автомобила си. Дърветета са тези, които прочистват жизненонеобходимия за нашето съществуване въздух.
Всеки отедин нас знае това, но защо тогава продължаваме да се държим безотговорно. Не само, че замърсяваме природата, но и не правим нищо, за да преустановим нарушаването на равновесието в нея. Изсичайки дърветата, унищожаваме цели екосистеми. Това води до необратими последици в процесите, гарантиращи екоравновесието в природата.
Наш дълг е да опазим природата, оставяйки на децата си едно чисто и приятно място, където да живеят. Нека не забравяме, че от нас зависи дали планетата ни ще бъде “здрава” или ще я превърнем в болен човек. Нека не бъдем безразсъдни и да не забравяме, че ние сме тези, които могат да унищожат за секунда това, което природата е създала и опазила в продължение на години .Раждането на едно дърво

Очакваме вашите коментари

Premium WordPress Themes