КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ

   Каломаслоуловители като съоръжения се делят на Клас 1 и Клас 2 и служат за отделяне както на кал, листа и други твърди отпадъци, така и за улавянето на леките маслени продукти от отпадъчните води. В съответствие с директивата на ЕС каломаслоуловители  трябва да бъдат инсталирани навсякъде където са възможни разливи на масла и петролни продукти. Такива места са:

  • БЕНЗИНОСТАНЦИИ
  • АВТОСЕРВИЗИ
  • АВТОМИВКИ
  • ПАРКИНГИ и ГАРАЖИ
  • ДЕПА и ГСМ
  • МАШИННИ ПАРКОВЕ
  • САМОЛЕТНИ ПИСТИ
  • ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩАДКИ

каломаслоуловители за сервизи, автомивки, автоморги

 

    Дъждовната вода и калта се смесват с петролните отпадъци от пътната настилка и попадат в околната среда. Калта често е замърсена и с петролни продукти. Каломаслоуловителите РОТО са конструирани така, че да  отделят  нефтопродуктите и калта от водата. Съоръжението се състои от две отделения. Първото отделение отделя калта от водата, а второто маслото.

 КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ – УСТРОИСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА

   В кало-маслоуловителите настъпват следните процеси. Водите замърсени с нефтопродукти и кал постъпват в резервоара през системата за равномерно разпределение на водата, разработена и патентована от “РОТО”. Калта се утаява на дъното на резервоара равномерно и не се натрупва на купчинки. Когато водата достигне до второ отделение на резервоара, калта вече е отстранена. Във второто отделение става отделянето на нефтопродуктите от водата. Големите капки нефтени продукти изплуват на повърхността поради своето по-малко относително тегло от водата. Постъпвайки във филтъра при клас 1,  малките петролни капки се сливат и превръщайки се в по-големи, също изплуват на повърхността. Така натрупаните нефтени продукти могат да бъдат премахнати лесно. Водата излиза от системата без кал и нефтени продукти.

         Каломаслоуловител за автомивка

    Съоръжението е изработено от екологично чист полиетилен подходящ за пречистване на замърсени води. Фирма “ROTO” е сертифицирана по ISO относно производството на подобни пластмасови съоръжения. КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ  на заводи “ROTO”  представени от “Юнит Комфорт” Варна  отделят флуидите, съобразявайки се с всички описания на Европейските стандарти EN 858-1 и EN 858-2 и  притежават сертификати потвърждаващи изходящите параметри и означението за качество CE. Те са унифицирани по БДС.

Кало-маслоуловителите се разделят на два класа  според местата на заустване на пречистената вода.

Изтегли брошура

Свали файл


WordPress Blog
WordPress Themes