ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ SBR

Устройство и работа на пречиствателни станции SBR

Пречиствателни станции SBR

   Пречиствателни станции SBR на заводи “РОТО” , работят на принципа на последователен цикличен биореактор /най-ефективната технология за пречистване на отпадъчни води при модулни пречиствателни станции за къщи, използвана и в съвременните селищни пречиствателни станции/. При работата на  тази система се извършват четири процеса с точно времетраене контролирани от компютър.

1. Постъпване на отпадъчни води в утаителя и процеса седиментация /първа камера/. Следва прехвърляне на отпадните води във втора камера, след точно зададено време.

2. Извършва се процеса на аерация. Миниатюрни балончета въздух обогатяват активната кал /бактерията/, която е в основата на пречистването на отпадъчните води.

3. Утаяване на активната утайка и изхвърляне на точно количество чиста вода вън от системата.

4. Прехвърляне на активната утайка от втора в първа камера за още по-ефективно пречистване.

РАБОТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Първата камера където се извършва процеса седиментация е с достатъчно голям обем да поеме за няколко дни отпадните води от Вашата сграда, дори и при неработещо съоръжение /примерно авария в електрозахранването/.  При този метод на пречистване, количеството входящи отпадъчни води в системата не е равно на количеството изходящи пречистени води. Това е гаранция, че водата ще предстои достатъчно дълго време за да се пречисти. Това е една от разликите между нашите SBR системи, и другите пречиствателни станции предлагани на пазара, работещи на гравитачен принцип.

Съоръжение от този модел примерно проектирано за 4 ЕЖ и бъде натоварено с още 4-5 ЕЖ /Ваши гости, приятели, роднини/, спокойно може да поеме отпадни  води от сградата за почти месец. Процесите по пренасяне на отпадъчните води и активната утайка между двете камери се извършва с помощта на вакуум, а не на двигатели и помпи и са строго контролирани и управлявани  от процесор. Така функционирането на съоръжението е безопастно, надеждно, безшумно без мириз и с голям процент на пречистване на водата, достигащ 97,2%. Системата не се влияе от температурните промени в околната среда. Съоръжението не се нуждае от допълнителни помпи за своята работа. Няма механични или въртящи се части които могат да се повредят.

Компресора, компютъра и вентилите са монтирани в командно табло намиращо извън съоръжението. Тръбопроводната и аераторната  система са монтирани в резервоар от дебелостенен полиетилен с гаранция на материала от 50 години. За монтажа на съоръжението не се налага укрепване на изкопа с бетон. /инструкция за закопаване /. На практика полиетилена е вечен и е достатъчно устойчив и гъвкав да устои на земните движения и натоварвания, в сравнение с подобни съоръжения произведени от поли-пропилен или негови разновидности.

Модел Пречиствателна станция SBR

 • MCN – SBR за подземен монтаж
 •  Капацитет: от 4 до 1 000 000 еквивалентни жители
 • Процесорен модул за управление с много програми и режими
 • Автоматизирани процеси на промяна на режимите в зависимост от интензивността на работа
 • Мощност на компрeсора /според броя ЕЖ /
 • 4 броя електромагнитни вентили управлявани от процесор
 • Автоматично откриване на неизправности и сигнализация
 • Запис на историята на грешките – по дати и часове

Изходящи параметри:


ниво на пречистване

Системата е проектирана за максимален капацитет на пречистване до 150 литра/ден на човек.

 

Модел MCN – пречиствателна станция SBR за надземен или плитък монтаж

    Този модел пречиствателна станция работи също на SBR принцип. Тя  е разработена за монтаж върху терена или за плитка инсталация на участъци където това е наложително. Това са основно каменисти и скалисти райони, както и места с високо ниво на подпочвени води. Пречиствателната станция Roto San може да работи свободно стояща без да се закопава, в случая където е необходимо само временно третиране на битови отпадъчни води /на временен строителен обект, армията, скалисти терени/

 • електронно следене на всички режими – в резултат на което се удължава живота на съоръжението.
 • автоматично откриване на неизправност  /намаляване на разходите за поддръжка/.
 • автоматично регулиране на капацитета на съоръжението относно входящите септични води, в резултат на това по-добро пречистване, както и намалена консумация на електричество, автоматичен избор на режими, намаляване на натоварването избягване на претоварване, автоматичен избор на ваканционен режим.

Разлики между пречиствателните станции модел MCN с SBR система и пречиствателна станция от серията EКO

Свали файл

ЧЕРТЕЖИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ


WordPress Blog
WordPress Themes