ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ RO ECO

Пречиствателна станция RO ECO  Пречиствателна станция RO ECO е гравитачна система и се препоръчва за еднафамилни къщи с 2- 5 жители. Системата работи на принципа на скачените съдове, при което количеството входяща отпадъчна вода е равно на количеството изходяща пречистена вода. Системите на пречиствателна станция RO ECO  са инсталирани в уребрен резервоар, излят от полиетилен с ниска плътност, предназначен изцяло за подземен монтаж. Ревизионната шахта се регулира според нивото на терена и е с размери ø 850

Устройство на пречиствателната станция:

Пречиствателната станция се състои от три камери, като в първата камера гравитачно  постъпват отпадните води от сградата. Там се извършва и процеса седиментация, където неразтворимите вещества се утаяват на дъното на камерата, а мазнините изплуват на повърхността. От долна част първа камера водите постъпват във втора камера, където са монтирани аераторите. Те подават миниатюрни балончета въздух, необходими за биологичните процеси за пречистване на водата. За развитието на бактериите е необходимо достатъчно кислород и храна /хранителни отпадъци и постъпващата фекална маса/. От втора камера /аераторно отделение/ богатата на активна кал вода постъпва в трета камера /сепараторно отделение/. Там се извършва процеса на утаяване на бактерията, и чистата вода напуска отделението от тръба в горната част на системата. Предимство на тази гравитачна система е прехвърлянето на активната утайка от трета в първа камера и липсата на „мъртва зона“ в първа камера в сравнение с други съоръжения от този клас.

Цялата система за пречистване на водата се захранва от компресор с мощност 58 W, който работи около 10 часа на ден в зависимост от режима зададен на съоръжението. Пречистената  вода може свободно да се заусти в нефункциониращи вече септични ями, дренажни системи или водни приемници от 2 категория. Може да заустите и в допълнителен съд с обем по избор, от където водата да се използва за поливни цели. Най- добрите пречиствателни станции за къщи в своя клас на добри цени.

Технически параметри на пречиствателна станция

Пречиствателна станция разрез

1. Модел: RO ECO   за подземен монтаж
2. Капацитет: 2-5  Еквивалентни жители
3. Обем: Един съд с вместимост 4000 л.
4. Размери: диаметър 1800 мм.; височина 2400 мм.
5. Табло за външен монтаж
6. Мощност на компресора 58 w.
7. Продължителност на работа на компресора – 9,3 ÷ 11 часа на денонощие

Системата е проектирана за максимален капацитет на пречистване от 100 до 150 литра/ден на човек. Съоръжението може да пречисти и отпадъчните води и на още 5 ЕЖ , но за кратък период от време (2-4 дни).

Предимства на пречиствателна станция RO ECO

  • Изцяло аеробна пречиствателна станция с отворена първа камера в сравнение с други пречиствателни станции предлагани на нашия пазар.
  • Отличава се с уникалните си технологични и производствени иновации.
  • Постига много добри екологични резултати при голяма надеждност, икономичност и лесно опериране от Вас потребителите.
  • Разработена на база дългогодишен опит в проектирането и производството на пречиствателни съоръжение
  • Надеждна и с дълъг живот,  корпус изработен от полиетилен, без движещи се компоненти.
  • Функционира на принципа на естествените природни процеси.
  • Работи без шум и миризма.
  • Не се нуждае от зареждане с прахове, спори или всякакви изкуствени активатори.
  • Практически вечен корпус от цялостна полиетиленова отливка.

Инсталиране на пречиствателна станция:

Изключително лесен и упростен модел, за монтаж от Вас самите клиенти.

1. Полагане в изкопа.
2. Свързване с отходната канализация и с тръбата отвеждаща чистата вода.
3. Зариване и пълнене на станцията с вода.
4. Включване на таблото, в режим AUTO.

СЕРТИФИКАТИ

Пречиствателна станция RO ECO притежава знак за качество СЕ и отговаря на всички екологични критерии и изисквания на законодателството на ЕС, за което притежава  всички необходими сертификати!

ЧЕРТЕЖИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ


Weboy
WordPress Themes