СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ

С нарастването на населението на Земята запасите от питейна вода намаляват. Разхищението на вода трябва да се спре, защото цената и постоянно расте. Едно домакинство използва само 2% от водата за пиене и готвене и може да спести  95 000 литра питейна вода годишно. Всички останали нужди могат да се покриват с използването на дъждовната вода. Тя няма съприкосновение с почвата, съответно в нея няма разтворени соли и минерали. Ние от “Юнит Комфорт” Варна Ви предлагаме да я съберем за да я използвате, защото дъждовната вода Ви е безплатна. Поливането с вода от водопровода е  разточителство. Можем да изградим инсталацияДиаграма разхода на вода за събиране и съхранение на дъждовна вода, което представлява реална възможност съществено да се намалят разходите за вода на едно домакинство. Дъждовната вода спада към така наречената „мека” вода, която е по-малко склонна да отлага твърди вeщества. Тя е с ниско съдържание на калции и варовик и богата на минерали и хранителни вещества, поради това е  подходяща за задоволяване на различни битови, хигиенни нужди, напояване на градински площи.

Системата за събиране на дъждовните води е съвсем елементарна и има следните елементи:

Участък за събиране на водата. Този участък представлява повърхността от където се събира дъждовната вода. Най често този участък е покрива на Вашия дом. Площта е идеална повърхнина за събиране и отвеждане на водите. Условието е Вашия покрив да бъде изработен от материали с ниско ниво на отделяне на частици и вредни вещества. Най- подходящи за тази цел  са покриви направени циментно – пясъчни керемиди. Категорично се изключва събирането на дъждовна вода от покриви направени от материали съдържащи азбест и олово!

Системата за транспортиране, в повечето случаи това са улуците на сградата.Чрез тях водатФилтър за обиране на листа и пясък от дъждовните водиа се транспортира до подходящ резервоар. Тук също е добре да се обърне внимание на материалите от които са изработени улуците. Не са подходящи водосточните тръби от стар стил съдържащи олово.

   Водата от покрива бива замърсена от кал, листа, камъчета и  др., следователно е необходимо пречистване преди да се влее в резервоар. Необходимо е на входа на резервоара да се инсталира филтър за пречистване дъждовната вода, а според предназначението на вече събраната вода, могат  да се инсталират и филтри за финно пречистване. Предлаганите от нас филтри могат да бъдат с различни размери ,съобразяващи се с дебита на постъпващата вода ,съответно от  Ø 200 до Ø 625 и с височина от 400 мм. до 1500 мм. Можем да предложим и увеличаване височината на ревизионната шахта с допълнителна надстройка. Филтъра или пясъкоуловителя е снабден с капак с товароносимост до 600 кг.

Следващ компонент от системата е резервоар. Безпорно това е най- скъпия, но и най- важен агрегат от цялата система. Затова трябва да се обърне особенно внимание на него. Резервоара трябва да е проектиран така, че да устоява на земните натоварвания и движения за голям период от време.  Предлагаме полиетиленови резервоари за надземен и подземен монтаж, които Ви спестяват разходи по инсталацията и поддръжка в сравнение с бетонови резервоари. Можете да избирате резервоар с обем от 500 до 50 000 литра, производство на заводи “РОТО”. Събраната вече вода в може да се отведе посредством помпа за нуждите на съответната сградата или извън нея. Инвестицията която ще направите за тази система се изплаща в изключително кратък срок. Спестявате повече от 80% от потреблението на вода от водопроводната мрежа.

 


mugen 2d fighting games
WordPress Themes