Геотермална енергия

10 май, 2014, 1 847 прочетена

Геотермална енергия е топлинна енергия, която се намира в земните недра. Ресурсите на геотермална енергия обхващат от плиткото до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната повърхност и даже още по-дълбоко, до изключително високите температури на разтопените скали в астеносферата. Част от нагрятите води се издига до земната повърхност и излиза под формата на гейзери и горещи извори. Другата част от тези води остава затворена под повърхността. Тези горещи води съставят т. нар. геотермални резервоари.
Геотермалната енергия спада към т.нар. възобновяеми енергийни източници, защото земната кора на практика представлява неизчерпем източник на енергия. Много важно е да се каже също, че това е екологично чист енергиен източник. Друго предимство на този вид енергия е нейната икономическа рентабилност. Технологията и е приложима за централно отопление, охлаждане и топла вода. Използването и е подходящо за райони със сурови климатични условия, тъй като температурата на земната кора на дълбочина 3м. остава постоянна целогодишно около 12-16 °С.

Геотермална енергия

Геотермалната енергия се използва на много места по света основно за отоплението на сгради (Швеция и Финландия), а също така и за производство на електрическа енергия (Исландия). Тази алтернативна енергия, извлечена чрез термопомпи може да се използва освен за отопление на сгради, също така и за тяхното охлаждане. Геотермалната вода намира широка употреба и за загряване на вода за битови нужди чрез термопомпи като температурата достига до 60 °С. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление на къщата може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура на сградата и да отвежда излишната топлина към басейна през пролетта и есента. Тази система прави геотермалното отопление още по-ефективно. Важен фактор при избора на термопомпа, както и за всеки качесвен продукт не е цената, а в случая е нейният COP.
В България не се използва широко все още този вид екологично чиста енергия. Страната ни има потенциал да се развие употребата на геотермалните източници, тъй като имаме регистрирани 136 броя топли минерални извора с различен дебит и температура. Потенциалът на ресурсите в страната ни е предимно за ползването за производство на топлинна енергия. На този етап в България геотермалната енергия, получавана от водните ресурси, основно намира практическо приложение в специализираните здравни заведения за рехабилитация, профилактика и отдих. Физико – химичните свойства на водата са изключително полезни за нуждите на битовото топло водоснабдяване в болници, хотели и санаториуми и за нуждите на отоплителните системи, както и в училища, сгради общинска и държавна собственост. Приложението на този ресурс в селското стопанство не е широко разпространено в страната, но има чувствителен енергоспестяващ ефект.

Очакваме вашите коментари

WordPress Themes