ЧИСТА ВОДА

пречиствателни станции за отпадни води РОТО

  Чиста вода. “Юнит Комфорт” ЕООД Варна е упълномощен дистрибутор на продуктите на заводи “ROTO” – Словения. Това е частна компания с централа в гр. Мурска Субота. Завода е специализиран в проектирането и производството на пречиствателни станции за отпадни води, резервоари за бита и индустрията, каломаслоуловители, мазниноуловители, шахти за строителния сектор и др. Технологията на производство е различна според продукта и нуждите на пазара. Тези продукти са резултат от натрупаните собствени познания на инженери и сътрудничеството с институти, както и на задълбочената работа на над 200 високо  квалифицирани  работници и служители. “ROTO” разполага със свой развоен център и център за производство, оборудван с най- съвременни машини. Съоръженията се произвеждат от полиетилен с ниска плътност, чрез метода на ротационното леене. Те са изключително здрави и не налагат укрепване на изкопа с бетон. “РОТО”  практикува тази дейност вече над 36 години и е монополист за Словения и Хърватска. С голям  пазарен дял е в много Европейски страни като Македония, Франция, Англия, Румъния и Унгария както и в Скандинавския регион. Има пазарен дял в Африка, Северна Америка и Азия. Групата на “РОТО” обединява десет компании с производство в четири Европейски страни. Продуктите на фирмата отговарят на всички съвременни европейски изисквания и притежават всички необходими сертификати за качество и покриване на изискуемите норми. “РОТО” се грижи и налага опазване на околната среда. Компанията е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 1400.  Получила е многобройни международни награди от специализирани изложения по цял свят, и награда за “Изключителни бизнес постижения”. Водещи Европейски фирми работят, като закупуват съоръжения и ги предлагат на пазара под тяхно име и със завишени цени. Нашето мото се свързва с “Чиста вода”. Изключително висок клас съоръжения на достъпни цени за крайните потребители.

чиста вода от Рото - Словения биологична пречиствателна станцияЦистерна за чиста вода от Рото 40 000 л.


Free WordPress Themes
WordPress Themes