ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

пречиствателни станцииПречиствателни станции за отпадни води са предназначени за пречистване на битови и фекални води. Прилагат се в зони, където няма централна канализация, и са реална алтернатива на изгребните попивни септични ями. Осигуряват висока ефективност на пречистване на водата при приемлива себестойност и незначителни експлоатационни разходи.

Изграждат се възможно най-близо до източника на замърсяване, което спестява разходи за канализационна мрежа, и строителни дейности. Това са биологични пречиствателни станции, като пречистването на отпадните води се постига чрез доставяне на кислород, във водите и активната утайка, посредством компресор и пневматика. Така се създават благоприятни условия за развитие на бактериите, залегнали в основните принципи на пречистването. /Подробен технологичен процес/. Делят се на гравитачни / проточни/ и SBR  системи. Монтирани са в един резервоар от полиетилен с ниска плътност произведен от заводи “РОТО” , който е уребрен и изчислен да поема земни натоварвания за дълъг период от време, без това да налага укрепване на изкопа с бетон. Автоматиката /компютър, компресор, аерлифтове и др./, са производство на водещи немски фирми в сферата  на пречистването на битови- фекални води. 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ

Пречиствателни станции “ROTO” функционират безопастно, надеждно и тихо, без наличие на миризми независимо от температурните колебания и не се нуждаят от допълнителни консумативи. Процесите се контролират и управляват от компютър, като по този начин се достига 97,2% ефект на  пречистване. Пречистената вода е условно чиста и може да се използва за повторно безконтактно поливане на трева, плодни дръвчета, плочници и др. Те са изработени в съответствие с европейските стандарти EN 12 566 за производство на пречиствателни станции и притежават всички необходими сертификати. Вложените инвестиции за пречиствателна станция се изплащат за кратък период от само  2-3 години спрямо разходите за изграждане и обслужване на бетонова изгребна яма, и ежемесечния  неприятен ангажимент от посещението на септичен камион. Пречиствателни станции се препоръчват за:
– еднофамилни и много фамилни къщи
– хотели, къмпинги, вилни селища, туристически къщи за гости
– ресторанти
– общини и малки населени места
– ферми, кланници, месопрероботващи цехове и предприятия
– консервна промишленост

 

ЧЕРТЕЖИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА


Free WordPress Themes
WordPress Themes